Over turfstekers en veenafgraving

Turfafgraving, Veenpark

Veen wordt turf

Bezoek de laatste plek in Nederland waar nog turf wordt gestoken. Deze “veenput”, zoals de turfafgraving door turfstekers wordt genoemd, is nog tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw in gebruik geweest. Je gaat naar de plek waar de turfsteker zijn noeste handarbeid verrichtte. Ook toen al stoommachines gebruik werden, is nog veel turf met de hand gegraven. De belangrijkste gereedschappen waren, de stikker en oplegger en de krooie. Met de “oplegger” wordt de met de “stikkker” gestoken turf uit het natte veen genomen

Met de “krooie” wordt de turf naar het “zetveld” gebracht en daar “in slag” gelegd. De natte turf “in slag”. Op de achtergrond staat turf in “stoeken” te drogen. De door een stoomlocomobiel aangedreven machine produceerde “persturf”. Deze turf is kleiner dan de handgestoken versie maar brandt langer en beter.

Plaggenhutten
In ons plaggenhuttendorp Aole Compas hangt nog de sfeer van de pioners die zich hier vestigden op het verend veen.

Turfafgraving
De laatste plek in Nederland waar nog turf wordt gestoken is bij ons in het park. 

Met trein of boot
In het grootste museum van Nederland kunt je heerlijk wandelen. Maar als je niet zo ver wilt, of kunt lopen, dan is er voldoende “openbaar vervoer”.