Plattegrond

Ontdek het Veenpark

Als je het Veenpark bezoekt, krijg je bij de kassa een gratis parkwijzer met plattegrond.

 

1. School
2. Huisje veenarbeider
3. Veldwachterswoning
4. Smederij en schilderswinkel
5. Stelmakerij en houtzagerij
6. Kruidenierswinkel
7. Schoenmakerswoning
8. Brugwachterswoning
9. Arbeiderswoning
10. Dubbele woning
11. Café Veenlust

 

12. Molen de Berk
13. Bakkerij
14. Boerderij
15. Klompenmakerij
16. Radiowinkel
17. Kerk
18. Dubbele woning en kapper
20. Turfbult onderduikers WOII
21. Dorpje ‘t Aole Compas
23. Veenkoloniale industrie
24. Harmonium Museum
25. Speulland

 

H1. Hoofdgebouw
restaurant (zelfbediening) en infobalie

S1. Station Berkenrode
S2. Station Aole Compas
S3. Station Bargermond
S4. Station Twee Provinciën

T1. Aanlegplaats Boot
T2. Aanlegplaats Boot

V1. Hoogveengebied met turfafgraving
(niet afgebeeld)

 

Samen vroeger beleven

In het Veenpark beleef je hoe het leven van de veenarbeiders rond 1920 er uit zag. Met de trein en de veenschuit kun je de dorpen en het hoogveengebied bezoeken.

 

 

Queeste van het Veen
Geert en Lieske nemen je mee op speurtocht door het dorp Bargermond. Met deze puzzeltocht leer je veel over het leven van de kinderen in de veendorpen.

Turfafgraving

In het veenpark vind je de enige nog overgebleven turfafgraving. Hier kun je zelf ervaren hoe het turfsteken er aan toe ging.