Met trein of boot door het park

Vervoer door het Veenpark

Treinen en varen

In het grootste museum van Nederland kun je heerlijk wandelen. Maar als je niet zo ver wilt, of kunt lopen, dan is er voldoende “openbaar vervoer”. Door het museumpark lopen twee smalspoor trajecten en vele kilometers bevaarbaar kanaal. Beide zijn een direct gevolg van de veengeschiedenis. Turf werd per spoor en over water afgevoerd. Nu zijn de treinen en boten geschikt voor personen vervoer. Stap maar in!

Om een veengebied in productie te nemen werden kanalen gegraven om water af te voeren. Later konden die kanalen natuurlijk mooi gebruikt worden om de turf af te voeren. Door het lage gewicht is smalspoor zeer geschikt voor de drassige veengrond. In de 20e eeuw wordt steeds vaker turf met treintjes. naar een fabriek of een overslagplaats, vervoerd.

Beide smalspoortreinen vertrekken vanaf het station op het centrale plein. De veentrein boemelt door het hoogveen naar de turfsteker. Heen en terug in 45 minuten. De dorptrein brengt u naar ’t Aole Compas en Bargermond.

Met het turfschip “Elizabeth” varen we 20 min. door de kanalen van Bargermond.

Plaggenhutten
In ons plaggenhuttendorp Aole Compas hangt nog de sfeer van de pioners die zich hier vestigden op het verend veen.

Turfafgraving
De laatste plek in Nederland waar nog turf wordt gestoken is bij ons in het park. 

Met trein of boot
In het grootste museum van Nederland kunt je heerlijk wandelen. Maar als je niet zo ver wilt, of kunt lopen, dan is er voldoende “openbaar vervoer”.