ANBI 

Stichting Veenomenaal Veenpark

Stichting Veenomenaal Veenpark streeft naar de status van ‘culturele ANBI’. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI Stichting Veenomenaal Veenpark
Doelstellingen van de Stichting Veenomenaal Veenpark zijn:

  • Het exploiteren van museum Het Veenpark;
  • Het verspreiden van informatie over het leven en de natuur in de veengebieden;
  • Het bevorderen van de (ook grensoverschrijdende) samenwerking tussen verschillende instellingen en organisaties die zich met het toerisme, het onderhoud en behoud van de veengebieden en de veenkoloniale cultuur bezighouden.
    Onder veenkoloniale cultuur wordt verstaan de met de veenkoloniën samenhangende cultuur, in historisch en sociaal opzicht;
  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling
De heer J.H.G. Keuter      (directeur bestuurder)
Mevrouw N. Heijs
Mevrouw M.B.C. van Wijk
Mevrouw. C.C. Marwitz

Publicaties Stichting Veenomenaal Veenpark

Masterplan inhoudelijk

afschrift 01 statutenwijziging Stichting Veenomenaal Veenpark

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Veenpark 120822

Contactgegevens
Stichting Veenomenaal Veenpark
Berkenrode 4
7884 TR  Barger-Compascuum

Telefoon: 0591-324444
E-mail: veenomenaal@veenpark.nl
KvK-nummer: 04065589

 

Plaggenhutten
In ons plaggenhuttendorp Aole Compas hangt nog de sfeer van de pioners die zich hier vestigden op het verend veen.

Turfafgraving
De laatste plek in Nederland waar nog turf wordt gestoken is bij ons in het park. 

Met trein of boot
In het grootste museum van Nederland kunt je heerlijk wandelen. Maar als je niet zo ver wilt, of kunt lopen, dan is er voldoende “openbaar vervoer”.